سبدکالایی ایرالکو، خالی نشد
به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) هفته منتهی به ۲۰ اسفندماه را با رشد به اتمام نرساند و جمع ریالی سبد این هفته ایرالکو حاکی از کاهش درآمد‌ها تا سطح ۲۸ درصدی نسبت به هفته گذشته است.
ایرالکو در این هفته با ۳ کالای شمش و بیلت به رینگ معاملات بازار نقره‌ای آمد و بیش از ۲ هزارتن از انواع کالا‌ها در سبدکالایی را فروخت تا این شرکت به نسبت هفته گذشته، رشد خوبی را تجربه کرد.
با نگاهی به جدول درآمدی زیر می‌توان دریافت که درآمد‌های شرکت به ۱۸۴ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان برساند.
سبدکالایی ایرالکو، خالی نشد
در ابتدا باید اشاره داشت که این شمش در ۴ نوبت معامله تمام ۵۰۰ هزارتن عرضه را به فروش رساندند و ۴۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان درآمد را بدست آوردند؛ البته باید اشاره داشت که حجم عرضه‌ها به نسبت هفته گذشته نصف شده است.
در ادامه باید اظهارکرد که شمش ۹۹,۷۵ این شرکت پر حجم‌ترین عرضه سبدکالایی این شرکت، در این هفته یک هزار و ۸۰۰ تن از این کالا را به رینگ معاملات آورد و اتفاقا استقبال خریداران و معامله این کالا سطح متوسطی را از خود نشان داد و ۱, ۵ تن از این کالا خریداری شد.
مجموع درآمد ایرالکو از فروش شمش به ۱۳۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، باید اشاره به حجم ۳۰۰ تنی بیلت نیز اشاره داشت که اینبار مورد استقبال مشتریان قرار نگرفت و تنها ۲۵ تن از این کالا توسط مشتریان خواهان داشت و درآمد ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومانی را هم به ثبت رساند.

source

توسط ecokhabari