خروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌ها
به گزارش گروه مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.
از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سومین هفته اسفندماه نیز روند ورود نقدینگی به‌عکس شد ۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها خارج شد تا ارزش کل درآمد ثابت‌ها به ۳۹۰ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان برسد.
خروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌هاخروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌هاخروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌هاخروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌هاخروج 2,257 همت نقدینگی از درآمد ثابت‌ها

source

توسط ecokhabari