به گزارش بورس نیوز، شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، برخی ماشین الات و ضایعات فلزی و غیر فلزی مازاد بر نیاز از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

source

توسط ecokhabari