وخاور+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، بانک خاورمیانه از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این بانک اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ارائه شده است.

source

توسط ecokhabari