به گزارش بورس نیوز، بانک گردشگری از واگذاری سهام خبر داد.
بر این اساس، این بانک اعلام کرد، ۲۰ درصد از سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری به صورت نقد و الباقی ثمن معامله (۸۰درصد) در قالب سه قسط مساوی با فواصل دو ماهه واگذار کرد.

source

توسط ecokhabari