به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه نوین از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

source

توسط ecokhabari