آیا مدیران «آلومینیوم المهدی» نیسان می‌خرند!
به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، در ادامه روند ضعیف آلومینیوم المهدی در اسفندماه، طی هفته‌ای که گذشت نیز شاهد آن بودیم که درآمد‌های چشمگیری در بورس کالا به ثبت نرسید و عرضه‌های این شرکت باب میل مشتریان نیستند.
آلومینیوم المهدی پس از آنکه در هفته گذشته گویا در تعطیلات به سر می‌برد در این هفته نیز با درآمدی که بدست آورد و در مقایسه با آخرین هفته معاملاتی آن یعنی ۱۳ اسفندماه، کاهش بیش از ۷۸ درصدی درآمدی را رقم زده است.
آیا مدیران «آلومینیوم المهدی» نیسان می‌خرند!
ضعف فروش آلومینیوم المهدی در این هفته به قدری محسوس بوده که حتی مدیران شرکت نیز توانایی رفع فرمول خروج از چنین وضعیتی را نیافته‌اند و شاید، دلیلی هم برای ارائه فرمول نمی‌بینند.
این شرکت آلومینیومی در این هفته تنها با فروش شمش ۹۹,۶۵ توانست اندکی درامد را بدست آورد.
البته شاید جالب باشد که از مجموع عرضه یک هزار تنی این شمش تنها ۵۰ تن از این کالا توسط مشتریان خریداری شد و ۴ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان درآمد بدست آمد.
شاید با این عملکرد فروش این شرکت آلومینیومی، مدیران شرکت با خرید یک نیسان و بارگیری همین میزان فروش، یک آفر به مشتریان بدهند تا حجم فروش شرکت افزایش یابد.
این شرکت با عرضه دو نوع شمش دیگر، هیچ فروشی را کسب نکرد.

source

توسط ecokhabari