‌بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرفتن گواهی‌های امضای الکترونیک تمامی مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی و ارائه خدمات به دارندگان این گواهی‌های امضا شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری بانکی و تعمیق نفوذ استفاده از گواهی امضای الکترونیک در کشور، هیأت عامل این بانک در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ به منظور افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان به کارگیری مشتریان نظام بانکی از گواهی امضای الکترونیک مقرر کرد؛ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به استفاده از گواهی‌های امضای صادر شده تحت نظارت مرکز ریشه دولتی هستند. همچنین صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها صرفاً از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) امکان‌پذیر است.

در این راستا، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرفتن گواهی‌های امضای الکترونیک تمامی مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی و ارائه خدمات به دارندگان این گواهی‌های امضا هستند و نیازی به صدور امضای مجدد برای دارندگان این گواهی‌های امضا نیست، لیکن در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، این گواهی امضا باید منحصراً از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) صادر شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari