دزهراوی+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی زهراوی از مطالبه سود سهام سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ داروسازی حکیم خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با عنایت به شکایت داروسازی حکیم مبنی بر مطالبه سود سهام سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از طریق هیات داوری بورس اوارق بهادار و همچنین دادگستری، موضوع در هر دو مرجع قانونی و قضایی مطرح و علیرغم تجدیدنظرخواهی از آراء صادره، رای به نفع شرکت داروسازی حکیم صادر و در نهایت رای صادره منجر به پرداخت اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله و دیگر هزینه‌های مرتبط شده است.

source

توسط ecokhabari