سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰حدود هفت میلیون تن کالا به ارزش بیش از سه میلیارد دلار، بین ایران و چهار کشور حاشیه دریای مازندران تبادل شد که ارزش آن ۳۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت: از مجموع تجارت ۶میلیون و ۹۵۶هزار و ۳۱۷تنی کالا به ارزش سه میلیارد و ۶۹میلیون و ۴۰۷هزار و ۳۰۱دلار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای مازندران سه میلیون و ۴۶۸هزار و ۲۰۳تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۹۶میلیون و ۱۲۹هزار و ۳۴۲دلار، سهم صادرات کالاهای ایرانی به چهار کشور، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است که نسبت به مدت مشابه ۲۷.۵درصد در وزن و ۲۷درصد در ارزش افزایش داشته است.
وی افزود: روسیه با خرید یک میلیون و ۳۵هزار و ۶۳تن کالا به ارزش ۵۳۹میلیون و ۳۹۳هزار و ۳۵دلار و رشد ۱۱و ۲۰درصدی در وزن و ارزش، در رتبه نخست صادرات کالای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای مازندران قرار دارد و پس از آن آذربایجان با خرید ۷۵۸هزار و ۵۰۶تن کالای ایرانی به ارزش ۴۹۱میلیون و ۸۱۴هزار و ۴۱۶دلار و رشد پنج درصدی در ارزش کالا و کاهش ۱۷درصدی در وزن قرار گرفته است.
سخنگوی گمرک در ادامه گفت: ترکمنستان با خرید یک میلیون و ۲۱۵هزار و ۱۲۱تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۹میلیون و ۵۹۹هزار و ۵۳دلار و رشد ۱۰۵درصدی در وزن و ۱۶۰درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، سومین مقصد و پس از آن قزاقستان با خرید ۴۵۹هزار و ۵۱۳تن کالا به ارزش ۱۶۵میلیون و ۳۲۲هزار و ۸۳۸دلار و رشد ۶۵درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش، مقصد چهارم صادرات ایران به حاشیه خزر است .
لطیفی در خصوص واردات از چهار کشور حوزه خزر توضیح داد: سه میلیون و ۴۸۸هزار و ۱۱۴تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۳میلیون و ۲۷۷هزار و ۹۵۹دلار، واردات ۱۱ماهه کشور از چهار کشور حاشیه دریای مازندران بود که با رشد ۱۹درصدی در وزن و ۵۳درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشورها گفت: میزان واردات ۱۱ماهه کشور از روسیه سه میلیون و ۲۶۲هزار و ۶۴۱تن به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱میلیون و ۲۰۶هزار و ۲۳۶دلار بود که رشد ۱۹درصدی در وزن و ۵۲درصدی در ارزش داشته است، قزاقستان دومین فروشنده کالا به ایران در حاشیه خزر با ۱۶۴هزار و ۵۴۰ تن کالا به ارزش ۵۶میلیون و ۲۶۷هزار و ۲۰۹دلار و رشد ۸۸و ۵۷درصدی در وزن و ارزش بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari