مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت هار تارفیکی راه های برون شهری در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز ۱۴۰۱ از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ لغایت ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
با توجه به پیش بینی وضعیت تردد و اقدامات ترافیک تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۱ و ارتقا ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا پایان روز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ به شرح ذیل اجرا خواهد شد:
محدودیت‌های کلی
۱. عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع می‌باشد.
۲. در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، ناوگان ترانزیتی، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی، بهداشتی، ضد عفونی کننده و کالاهای اساسی (گندم، جو، برنج، سویا، دانه‌های روغنی و …) یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه‌هایی اعمال می‌گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.
۳. تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنا حامل مواد سوختی و فاسد شدنی، بهداشتی، ضد عفونی کننده و کالاهای اساسی دارای مجوز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع می‌باشد.
محدودیت‌های محوری
۱. محور کرج – چالوس
۱-۱. تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می‌باشد.
۱-۲. تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ همان روز، از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۲۴:۰۰، از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه می‌باشد.
۱-۳. تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه و یکشنبه ۴، ۵، ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد، از کرج میدان امیرکبیر و ابتدای آزادراه تهران – شمال (انتهای بزرگراه آزادگان) به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد، از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.
تبصره:
در صورت افزایش حجم تردد در آزاد راه تهران – شمال و احتمال کندی ترافیک در داخل تونل‌ها با اعلام مأمورین مستقر در محل مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از ابتدای آزاد راه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.
۲. محور هراز
۱-۲. تردد انواع تریلر در محور هراز همچنان ممنوع می‌باشد.
۲-۲. تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنا حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ و از ساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع می‌باشد.
۳-۲. تردد انواع وسایل نقلیه و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، از آمل به تهران ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ همان روز از رودهن به آمل به صورت یک طرفه خواهدبود.
۴-۲. تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز ۴ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ و همچنین ۱۳ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ الی ساعت ۰۲:۰۰ روز بعد، از رودهن به سمت آب اسک ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ تاریخ‌های مذکور الی ساعت ۲۴:۰۰ از آب اسک به رودهن به صورت یک طرفه خواهد بود.
۳. محور فیروزکوه
۱-۳. تردد انواع تریلرها از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ از مسیر جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – قائمشهر ممنوع می‌باشد.
۲-۳. تردد کلیه تریلرها از ساعت ۰۶:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از مسیر جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – قائمشهر ممنوع می‌باشد.
۳-۳. تردد کلیه تریلرها از ساعت ۰۶:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه تاریخ‌های ۴، ۵، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ از مسیر شمال به جنوب محور قائمشهر – فیروزکوه – تهران ممنوع می‌باشد.
۴. آزادراه کرج – قزوین
تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر کرج به قزوین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و در مسیر قزوین به کرج نیز از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد.
۵. محور قدیم قزوین – رشت و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محور ممنوع می‌باشد:
۱-۵. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲-۵. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
۶. محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محورها ممنوع می‌باشد:
۱-۶. از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲-۶. از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
۷. محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حیدریه و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محورها ممنوع می‌باشد:
۱-۷. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲-۷. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ روزهای ۱، ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
۸. محور فاروج – شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محور ممنوع می‌باشد:
۱-۸. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲-۸. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ فروردین ۱۴۰۱
۳-۸. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۳:۰۰ روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
۹. محور گلوگاه – گرگان – جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محور ممنوع می‌باشد:
۱-۹. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۲-۹. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۰. محور یزد – طبس، طبس – اصفهان، بیرجند – قائن و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محور ممنوع می‌باشد:
۱-۱۰. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲-۱۰. از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روزهای ۱، ۵، ۶، ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۱-. محورهای اصلی استان بوشهر
تردد انواع کامیون‌های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می‌باشد.
۱۲. محور بوشهر – شیراز
تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت به استثنا حامل مواد سوختی از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ در این محور ممنوع می‌باشد.
۱۳. محورهای پلدختر – اسلام آباد، خرم آباد – پلدختر و بالعکس
تردد کلیه اتوبوس‌ها در محور خرم آباد – پلدختر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ الی پایان روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ممنوع بوده و مسیر آزاد راه خرم آباد – پل زال به عنوان مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.
محدودیت‌های محمولات ترافیکی
۱. حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده‌اند در تمامی راه‌های اصلی برون شهری از ساعت ۰۷:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۰۷:۰۰ صبح جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ و از ساعت ۰۷:۰۰ صبح یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ تا ۰۷:۰۰ صبح سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ صبح جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح دوشنبه تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد.
۲. صدور مجوز عبور برای خودروهای ترافیکی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد.
تبصره: برای تاریخ‌های ۵، ۶، ۹ و ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ صرفاً برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده، مجوز عبور محموله صادر می‌گردد.
محدودیت‌های خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی
ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۰۷:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ و از ساعت ۰۷:۰۰ صبح یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ صبح پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح یکشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ ممنوع می‌باشد. ضمن اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۴۰۱ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari