ثبهساز+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت بهساز کاشانه تهران از شفافیت اطلاعات و صورت مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ خبر داد.
بر اساس این گزارش، افزایش سود عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته بابت فروش زمین‌های با حاشیه سود بالا به دلیل پایین بودن ارزش دفتری و افزایش فروش پروژه‌های تکمیل شده و نیمه تکمیل است.
سود

source

توسط ecokhabari