استقبال از سبد فروش فولادخراسان تکرار نشد
به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، فولادخراسان در هفته منتهی به ۲۷ اسفند درآمد هفته گذشته را نتوانست تکرار کند و از لحاظ روند درآمدزایی به نسبت هفته گذشته با کاهش ۵۲ درصدی همراه شد.
با بررسی‌های بیشتر می‌توان دریافت که این فولادساز به نسبت هفته گذشته از لحاظ وزنی، سبد خود را تعدیل نکرده بود اما؛ نکته آنجاست که حجم سفارش مشتریان به نسبت هفته گذشته با یک افت شدید همراه بود.
این شرکت فولادی در این هفته به این کاهشی که به خود دید، در مجموع ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد پایانی سال داشت و از لحاظ ریالی نیز ۲۳۰ میلیارد تومان به نسبت هفته پیش، درآمد از دست داد.
استقبال از سبد فروش فولادخراسان تکرار نشد
این فولادساز با حساب ویژه‌ای که بر عرضه ۲۰ هزار تن از این کالا در رینگ نقره‌ای بازارسرمایه باز کرده بود و البته در هفته گذشته نیز پاسخ این اعتماد را گرفته بود، در این هفته تقریبا به در‌های بسته خورد تا تنها یک چهارم از این عرضه‌ها برای شرکت به نقدینگی و معامله ختم شود.
با نگاهی به میزان معاملات می‌توان دریافت که با بیش از ۱۱ هزارتن درخواست برای خرید سبدمیلگرد اما؛ در نهایت ۴ هزارتن خرید انجام شده و ۶۴ میلیارد تومان درآمد در ۳ نوبت معامله برای این شرکت بدست آمد.
از سوی دیگر، شمش بلوم جزو سبدمحصولات این شرکت بود که حجم عرضه ۱۰ هزار تنی را به همراه داشت که اتفاقا مشتریان برعکس معامله سبدمیلگرد، از شمش فولادخوزستان استقبال مناسبی کردند با خرید این کالا، تمام عرضه‌ها را جمع کردند تا درآمد ۱۴۶ میلیاردتومانی در این هفته برای شرکت بدست آید.

source

توسط ecokhabari