کدام سهم‌ها P/Eهای جذاب بازارسرمایه هستند
به گزارش بورس‌نیوز، تصویر بالا کمترین نسبت‌های P/E Forward بازار را بر اساس آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد.
میانگین سطح P/E Fw این نماد‌ها کمتر از ۴ واحد بوده و همچنین برخی از آن‌ها نیز با چشم‌انداز رشد سودآوری مواجه‌اند!
این سطح از P/E در قیاس با هم‌گروهی‌های این نماد‌ها مناسب ارزیابی شده و حتی قابل رقابت با نرخ بهره بدون ریسک موجود در اقتصاد است!
میانگین سطح P/E TTM این نماد‌ها ۵.۲۲ واحد است که نسبت به میانگین ۷.۸واحدی بازار بیش از دو واحد کمتر است!
طبیعیست بررسی و ارزیابی P/E Fw سهام و صنایع مختلف، تنها یکی از روش‌های تحلیلی بازار بوده و تنها فاکتور جهت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش نخواهد بود و بایستی شرایط کلی بازار، شرایط تکنیکالی و جریان نقدینگی نیز تحلیل و ارزیابی گردد.

source

توسط ecokhabari