چند شرکت تابعه
به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی سپنتا از تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا ۷۴ درصد شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا ۹۹ درصد شرکت فروشگاه‌های سراسری لوله و پروفیل سپنتا با شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران، ادغام شده اند.
چند شرکت تابعه

source

توسط ecokhabari