سخنگوی گمرک ایران گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار، بین ایران و ۴ کشور حاشیه دریای خزر تبادل شد که نسبت به مدت مشابه رشد ۳۹ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار کرد: از مجموع تجارت ۶ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۳۱۷ تنی کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۰۱ دلار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای مازندران ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۳۴۲ دلار، سهم صادرات کالاهای ایرانی به چهار کشور، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است که نسبت به مدت مشابه ۲۷.۵ درصد در وزن و ۲۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.
وی افزود: روسیه با خرید یک میلیون و ۳۵ هزار و ۶۳ تن کالا به ارزش ۵۳۹ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۵ دلار و رشد ۱۱و ۲۰ درصدی در وزن و ارزش، در رتبه نخست صادرات کالای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای مازندران قرار دارد و پس از آن آذربایجان با خرید ۷۵۸ هزار و ۵۰۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۴۹۱ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۴۱۶ دلار و رشد پنج درصدی در ارزش کالا و کاهش ۱۷ درصدی در وزن قرار گرفته است.
سخنگوی گمرک ایران گفت: ترکمنستان با خرید یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۲۱ تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۹ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۳ دلار و رشد ۱۰۵ درصدی در وزن و ۱۶۰ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، سومین مقصد و پس از آن قزاقستان با خرید ۴۵۹ هزار و ۵۱۳ تن کالا به ارزش ۱۶۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۳۸ دلار و رشد ۶۵ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش، مقصد چهارم صادرات ایران به حاشیه خزر است.
لطیفی در خصوص واردات از ۴ کشور حوزه خزر توضیح داد: ۳ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۱۴ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۹۵۹ دلار، واردات ۱۱ ماهه کشور از ۴ کشور حاشیه دریای مازندران بود که با رشد ۱۹ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشورها گفت: میزان واردات ۱۱ ماهه کشور از روسیه ۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶۴۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۳۶ دلار بود که رشد ۱۹ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی در ارزش داشته است، قزاقستان دومین فروشنده کالا به ایران در حاشیه خزر با ۱۶۴ هزار و ۵۴۰ تن کالا به ارزش ۵۶ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۲۰۹ دلار و رشد ۸۸.۵۷ درصدی در وزن و ارزش بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari