سود عملیاتی
به گزارش بورس نیوز،شرکت مارگارین درخصوص افزایش سود عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ توضیح داد.
بر اساس این گزارش، قیمت فروش محصولات شرکت در سال مالی مذکور بابت محصولات حلب به میزان ۱۳.۹ درصد و در اردیبهشت ماه محصولات جامد خانوار به میزان ۳۰ درصد و مایع خانوار ۳۵ درصد افزایش یافت که افزایش مقدار فروش موجب افزایش سود عملیاتی شده است.
سود عملیاتی

source

توسط ecokhabari