ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی گفت: هر ساله از اراضی کشاورزی ۴ هزار هکتار به صورت غیر مجاز و ۵ هزار هکتار هم بر اساس قانون تغییر کاربری می‌دهند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari