با مصوبه مجمع هیات مدیره
به گزارش بورس نیوز، شرکت لعابیران از تغییر ترکیب هیات مدیره گفت.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.
با مصوبه مجمع هیات مدیره

source

توسط ecokhabari