تعمیرات کوره
به گزارش بورس نیوز، شرکت شیشه و گاز از شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بعد از تعمیرات اساسی کوره در مهلت اعلام شده نسبت به گرم کردن کوره اقدام شد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تولید واقعی شرکت صورت گرفته است.
تعمیرات کوره

source

توسط ecokhabari