شکلر+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت نیروکلر از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح‌ها و اصلاح ساختار مالی ارائه می‌شود.
حسابرس بر گزارش سرمایه

source

توسط ecokhabari