به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه و عمران امید از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش باغ شعبانی به صورت نقد، اقساط و یا تهاتر برگزار خواهد شد.

source

توسط ecokhabari