سهگمت+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان هگمتان از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

source

توسط ecokhabari