به گزارش بورس نیوز، شرکت ماشین سازی اراک از احداث تقاطع غیر همسطح نظام مافی خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، این شرکت برنده احداث تقاطع غیر همسطح نظام مافی (روگذر) شوش گردیده است. مبلغ پروژه ۱.۶۲۰.۳۹۷ میلیون ریال بوده که محل اجرای پروژه شهرستان شوش بوده و مدت اجرای آن ۱۸ ماه است.

source

توسط ecokhabari