کاهش ۴,۲ درصدی نرخ وکیوم پالایش بندرعباس
به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، شرکت پالایش و نفت بندرعباس در دومین هفته فروردین‌ماه در بورس کالا با دو محصول حاضر بود و توانست تمام عرضه‌ها را نیز به فروش برساند.
نگاهی به میزان درآمدزایی هفتگی این شرکت، حاکی از آن است کاهش ۷ درصدی درآمدی را به ثبت رسانده باشد.
محصول وکیوم‌باتوم در سبدکالایی این شرکت با حجم عرضه ۴۰ هزار تنی گام به معاملات بازار نقره‌ای گذاشت؛ نرخ فروش وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس به ۱۱۲،۷۶۸ هزارریال رسیده که نسبت به هفته گذشته با کاهش ۴،۲ درصدی همراه شد.
کاهش ۴,۲ درصدی نرخ وکیوم پالایش بندرعباس
مشتریان از خریداری این کالا درآمد ۴۵۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومانی را عاید این پالایشی کردند.
از سوی دیگر می‌توان به دیگر کالا‌های این شرکت یعنی سلاپس واکس با عرضه ۲ هزارتن به ارزش ۱۳۶،۸۳۳ هزارریال اشاره داشت که تنها یک‌دهم از میزان عرضه‌ها فروخته شد.
همچنین می‌توان به این نکته اشاره داشت که این پالایشی با فروش این کالا درآمد ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون عاید خود ساخت.
 

source

توسط ecokhabari