بیشترین درآمد
به گزارش گروه تحقیق بورسنیوز، خسارتی که بیمه دی در اسفند ۱۴۰۰ به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود پرداخت کرد، مبلغی بالغ‌بر ۶،۵۳۸ میلیارد ریال شناسایی شد، همچنین پرداختی خسارت به بیمه‌شدگان “ودی” طی ۱۲ ماه گذشته از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه نیز برابر با ۴۸،۳۷۴ میلیارد ریال بوده که رشد ۱۶درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، میزان خسارتی که “ودی” در اسفند ۱۴۰۰ به خسارت دیدگان پرداخت کرد به نسبت ماه گذشته، رشد ۱۵درصدی را یادداشت کرد؛ بیشترین حق بیمه‌ای که توسط بیمه دی صادر شد، در اختیار بخش «درمان» با مبلغی بالغ‌بر ۶،۵۴۲ میلیارد ریال بود که در برگیرنده ۸۷درصد از کل درآمد ماهیانه است.
در ادامه می‌توان به این نکته اشاره داشت که از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۱۴۰۰، بیشترین درآمد حاصل شده از فروش حق بیمه متعلق به «بیمه درمان» با دریافتی ۳۰،۴۲۴ میلیارد ریال بوده ضمن آنکه «بیمه مسئولیت» با مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
بیشترین درآمد
لازم به ذکر است که بیمه دی از محل فروش حق بیمه ۷،۵۳۶ میلیارد ریال درآمد داشت که شاهد افزایش ۳۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بود و در واقع “ودی” توانسته در یک سال اخیر رشد خوبی را برای سهامداران خود به وجود بیاورد.

source

توسط ecokhabari