به گزارش بورس نیوز، شرکت بهساز کاشانه تهران از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش پروژه سنگر در تهران خود را به صورت تهاتری، نقد و اقساط برگزار خواهد شد.

source

توسط ecokhabari