تنها یک سرخ‌پوش در 3ماهه/ مشترک نو اندیشان محکم در قعر
به گزارش بورس‌نیوز، با نگاهی به بازه سه ماهه صندوق‌ها می‌توان دریافت که تنها یک صندوق سرخ‌پوش در بازه زمانی سه ماه وجود دارد.
در صدر این لیست سبزپوش‌های فراوانی را مشاهده کرد و صندوق «پالایشی یکم» با عملکرد ۳۴.۸۴ درصد مثبت تحت مدیریت “تامین سرمایه نوین” جای گرفته بود.
تنها یک سرخ‌پوش در 3ماهه/ مشترک نو اندیشان محکم در قعر
در ادامه این جدول همچنین می‌توان به دیگر صندوق‌ها نظیر صندوق «سهامی اهرمی کاریزما» با ۱۷.۶۵ درصد مثبت تحت مدیریت “سبد گردان کاریزما”، صندوق «مشترک گنجینه ارمغان الماس» با ۱۷.۶۴ درصد مثبت تحت مدیریت “سبد گردان الماس” حضور دارند.
تنها یک سرخ‌پوش در 3ماهه/ مشترک نو اندیشان محکم در قعر
در انتهای این لیست نیز می‌توان به صندوق‌های «مشترک نو اندیشان» با ۵.۸۹ درصد منفی تحت مدیریت “سبدگردان نواندیشان نفیس”، صندوق «مشترک امین آوید» با ۰.۰۴ درصد مثبت تحت مدیریت “تامین سرمایه امین” اشاره داشت.
در یک سال منتهی به ۲۶ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ بهترین عملکرد سالیانه را صندوق «پالایشی یکم» تحت مدیریت “تامین سرمایه نوین” و «مشترک پیشتاز» تحت مدیریت “سبدگردان مفید” به ترتیب با ۴۳.۳ و ۴۳.۰۵ درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده‌اند.
صندوق‌های «مشترک نو اندیشان» و «بانک دی» نیز به ترتیب با ۱۶.۵۹ و ۱۳.۹۶ درصد بازدهی منفی، ضعیف‌ترین بازدهی‌های یک‌ساله را داشته‌اند.

source

توسط ecokhabari