بورس کالا+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، در جریان معاملات هفته‌ای که گذشت سیمان از نظر حجم و سکه طلا از نظر ارزش در صدر بازار قرار گرفت و به ترتیب ۷۷ و ۵۵ درصد از حجم و ارزش کل معاملات را به تنهایی رقم زدند.
۱۵ میلیون و ۸۹۱ هزار گواهی سپرده سیمان به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان دست به دست شد و مقام نخست را از لحاظ حجم معاملات به دست آورد.
معامله ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۹۵ گواهی سپرده زعفران نگین به ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومانی را در پی داشت؛ این دارایی هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش معاملات در دومین جایگاه قرار گیرد. دارایی پایه مذکور به ترتیب ۱۶ و ۴۰ درصد از حجم و ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داد.
ارزش دادوستد یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۸۰۰ گواهی سپرده سکه طلا نیز به رقم نزدیک به ۱۶۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسید تا این دارایی با ثبت ۵۵ درصد از ارزش کل معاملات رتبه نخست را در این متغیر کسب کند.
سایر معاملات گواهی سپرده‌های مبتنی بر کالا به شرح زیر بودند:
معامله گران با خرید ۴۵ هزار و ۷۹۰ گواهی سپرده شیشه نیز ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان را به ثبت رساندند.
۷۴۹۳ گواهی سپرده زیره سبز نیز در حالی معامله شد که ارزش آن از رقم ۸۶۱ میلیون تومان فراتر رفت.
در نماد‌های معاملاتی برنج طارم نیز ۵۴۵۴ گواهی سپرده برنج به ارزشی نزدیک به ۳۶۶ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
ارزش دادوستد ۷۰۸ گواهی سپرده نخود، کشمش و پسته در مجموع به ۵۹ میلیون تومان نزدیک شد.
۷۷ درصد حجم معاملات به سیمان اختصاص یافت

source

توسط ecokhabari