شفاف سازی از صادرات پلی پروپیلن ۵۶۵S و ۵۶۴S
به گزارش بورس نیوز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص تامین پلی پروپیلن ۵۶۵S و ۵۶۴S جهت بافتینه و بافتسان توضیح داد.
براساس این گزارش، مطابق آمار بورس کالا، عرضه و معاملات گرید محصول پلی پروپیلن منسوج نبافته حدود ۲۵۲۰۰ تن محصول در سال ۱۴۰۰ توسط شرکت پتروشیمی شازند و پلی پروپیلن جم و مارون عرضه و معامله شده ضمن اینکه هیچ گونه صادراتی از گرید مزبور توسط شرکت‌های پتروشیمی صورت نمی‌گیرد.
شفاف سازی از صادرات پلی پروپیلن ۵۶۵S و ۵۶۴S
شفاف سازی از صادرات پلی پروپیلن ۵۶۵S و ۵۶۴S

source

توسط ecokhabari