بانک مرکزی گزیده آمارهای مربوط به بخش  تراز پرداخت‌های یازده ماهه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزیده آمارهای مربوط به بخش تراز پرداخت‌های بهمن‌ماه را منتشر کرد.
در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.
بر اساس این آمار در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، ۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار واردات انجام شده است. با احتساب این رقم جمع واردات یازده ماهه ۱۴۰۰ به رقم ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید.
بدهی‌های خارجی به ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار رسید
همچنین در بهمن ماه، ۴ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار صادرات انجام شده است و با این حساب رقم کل یازده ماهه صادرات به ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ رسید.
آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان ماه ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار بوده است که از میان ۶۲۸۹ بلند مدت و ۲۵۹۶ کوتاه مدت است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari