فهرست شهرکت‌های دولتی که گزارش حسابرسی آنها همراه با صورت‌های مالی سال‌های ۹۹ و ۹۸ امروز در سامانه کدال منتشر شده، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۳۱۲) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
فهرست شرکت دولتی که اطلاعات مالی آنها امروز منتشر شد، به شرح ذیل است:
فهرست شهرکت‌های دولتی که گزارش حسابرس به همراه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ آنها منتشر شده است.
فهرست شهرکت‌های دولتی که گزارش حسابرس به همراه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ آنها منتشر شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari