ثشرق+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت ۹۶۹۹.۴۴ متر مربع (ابعاد زمین حدود ۶۴ متر در ۱۵۰ متر) با زیر بنا کل ۴۸۵۱۷.۲۴ متر مربع به آدرس مشهد: بلوار آیت ا… رفسنجانی، بلوار عصمتیه، اراضی باغ عامل زاده برگزار، اما فاقد شرکت کننده بود.
زمین

source

توسط ecokhabari