وزیر جهاد کشاورزی بر نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در تامین امنیت غذایی کشور و سیاست گذاری این بخش تاکید کرد و گفت: اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی جزء خانواده وزارت جهاد کشاورزی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی با اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش کشاورزی، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که هیچ تصمیمی در بخش کشاورزی بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها گرفته نشود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هدف گذاری‌های بخش کشاورزی بدون کمک اتحادیه‌ها و تشکل‌ها محقق نمی‌شود، گفت: بخش کشاورزی با کمک اتحادیه‌ها و تشکل‌ها قابلیت تامین امنیت غذایی کشور را دارد.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی پشتوانه اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در مسیر تولید است و نباید هیچگونه دغدغه و نگرانی بر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها تحمیل شود.
ساداتی نژاد، بر تقویت زنجیره‌های بخش کشاورزی، تقویت اتاق اصناف کشاورزی، نوسازی و بهسازی صنعت مرغ تخمگذار، حمایت از توسعه زنبورداری، کشاورزی قراردادی در بخش باغداری، توسعه صنعت آبزی پروری، حمایت از زنجیره ارزش گیاهان دارویی و حمایت از توسعه صنعت دامپروری تاکید کرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari