بررسی صورت های مالی شرکت مدیریت منابع برق نشان می‌دهد زیان شرکت مدیریت منابع برق نسبت به سال گذشته اش حدود ۱۱ میلیارد تومان کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
در همین راستا گزارش صورت مالی شرکت مدیریت منابع برق ایران منتهی به سال مالی ۹۹ منتشر شده است.
طبق این صورت مالی، این شرکت در سال ۱۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان زیان داشته که نسبت به سال گذشته اش حدود ۱۱ میلیارد تومان کاهش زیان داشته است. طبیعتاً بالاتر بودن نرخ تمام شده تولید و انتقال برق نسبت به قیمت‌های تکلیفی ارائه شده دلیل زیان این شرکت است.
زیان شرکت مدیریت برق ۱۱ هزار میلیارد تومان کم شد
همچنین میزان و مقدار فروش این شرکت به شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع و توانیر به شرح زیر است:
زیان شرکت مدیریت برق ۱۱ هزار میلیارد تومان کم شد
زیان شرکت مدیریت برق ۱۱ هزار میلیارد تومان کم شد
لازم به ذکر است شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شرکت‌های توانیر برق منطقه‌ای مادر تخصصی نیروی برق حرارتی نیروگاه‌های خصوصی و آب‌های منطقه انرژی خریداری می‌کند و به شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و شرکت توانیر می‌فروشند.
در پایان مقایسه عملکرد این شرکت با بودجه مصوب و اصلاحی حائز اهمیت است؛
زیان شرکت مدیریت برق ۱۱ هزار میلیارد تومان کم شد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari