آغاز پرداخت سود “کتوکا” در آخرین ماه پاییز
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ – ۱۵:۳۶

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را خبر داد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

زنگ مجمع “وثنو” به صدا درآمد
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ – ۱۵:۲۶

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ برگزار می شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

سهامداران “زقیام” گرد هم می آیند
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ – ۱۵:۱۷

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و دام قیام اصفهان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

“فجهان” در ماه آینده مجمع برگزار می کند
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ – ۱۵:۱۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
 

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ برگزار می شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و دام قیام اصفهان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

source

توسط ecokhabari