با توجه به در پیش رو بودن فصل مجامع و در دستور کار بودن انتخاب اعضای هیئت مدیره برای شرکت‌ها و نهادهای مختلف، امید می‌رود با شایسته گزینی و بررسی دقیق متقاضیان ورود به جایگاه های هیئت مدیره و مدیریت عامل توسط نهادهای بالادستی و به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در راستای حفظ منافع عموم سهامداران که حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل می شود برداشته شود و منجر به ارتقای کمی و کیفی سودسازی ناشران در بازار سرمایه و در نتیجه جلب اعتماد عموم مردم برای استفاده از این ظرفیت مهم کشور و رشد تامین مالی از طریق این بازار جهت توسعه و پیشرفت کشور شود.
سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان این مطلب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. بنگاه های اقتصادی به منظور ابقاء در محیط پرتلاطم تجاری و بازارهای رقابتی ، نیازمند دیده‌بانانی هستند که آنها را به خوبی راهبری کنند. لازمه هدایت و رهبری، شایستگی است. از این رو سازمان‌ها و شرکت‌هایی که فاقد این نوع شایستگی به خصوص در حوزه منابع انسانی خود هستند، فاقد یک مزیت رقابتی و منبع ارزشی راهبردی هستند. هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت به عنوان عالی‌ترین مقام سازمانی در ساختار سازمان‌ها و به گفته بسیاری به عنوان رهبران بزرگ شرکت‌ها، بیش از هر گروه دیگری در یک سازمان نیازمند شایستگی‌های ویژه هستند. لحاظ دیدگاه شایستگی محور در انتخاب، بالندگی و ارزیابی اعضاء می تواند به ترکیبی متحد، هوشمند، مدیر و راهبر در هیئت مدیره بیانجامد که بدون شک نتایج این شایستگی بصیرت خواهد بود که بقای سازمان‌ها را در دنیای نوین امروز ضمانت خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به گسترش و توسعه بازار سرمایه در سالیان اخیر، از دغدغه‌های مهم در حال حاضر برای سهامداران جهت بهبود عملکرد و افزایش سودآوری، انتصاب افراد متخصص، با تجربه و سالم در کادر هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها است. با افزایش ورود عموم مردم به بازار سرمایه و افزایش تعداد سهامداران به بیش از ۶۰ میلیون نفر و همچنین با توجه به میزان سرمایه‌ای که تحت مدیریت ناشران، نهادهای مالی و به ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است.، بیش از هر زمان دیگری باید تخصص‌گرایی و شایسته سالاری در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل برای مدیریت درست و بهینه سرمایه های مردم مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که مکانیزم مناسبی برای این مهم طراحی نشود، می تواند منجر به خسارات زیاد، ضرر و زیان هنگفت شرکت‌ها و در نهایت تعدیل و بیکاری نیروی کار شود و همه‌گیری آن نیز می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی گسترده شود.
سجاد موحد گفت: در حال حاضر طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دو معیار صلاحیت حرفه‌ای (با شاخصه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی) و صلاحیت علمی (با شاخصه‌های سوابق تجربی و سوابق تحصیلی) خط کشی برای تایید صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان ورود به سمت هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد های مالی است.
مدیرعامل مرکز مالی ایران خاطر نشان کرد: با وجود این دستورالعمل دقیق و کاربردی برای نهادهای مالی و دستورالعمل‌های مشابه برای ناشران بازار سرمایه، اما به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد شرکت‌ها و مصادیق تخلف در سالیان گذشته، هنوز با وضع مطلوب در احزار صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان ورود به سمت هیئت مدیره و مدیر عاملی نهادهای مالی و ناشران بازار سرمایه فاصله داریم و نیاز به بررسی و ارتقا معیارهای تایید صلاحیت وجود دارد. یکی از این معیار ها و ابزارها که می‌تواند در این زمینه کمک و بهبوددهنده شاخصه‌های حال حاضر باشد، کانون‌های ارزیابی و توسعه است.
وی ادامه داد: کانون‌های ارزیابی و توسعه به ارزیابی دقیق مهارت‌ها، توانمندی‌ها، سازگاری سازمانی و شایستگی‌های مورد نیاز برای موفقیت در موقعیت‌های شغلی می‌پردازد. طی سالیان گذشته کانون‌های ارزیابی، به طور گسترده‌ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان‌ها برای ارزیابی نیروی کار فعلی یا آینده خود جهت استخدام، شناسایی نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی برای ارتقا عملکرد یا بهبود عملکرد از کانون ارزیابی استفاده می‌کنند. محتوای کانون‌های ارزیابی شامل شایستگی‌ها و موقعیت‌های مورد سنجش است؛ به عبارت دیگر، در کانون ارزیابی شایستگی‌های هر فرد مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد که این امر تصویر دقیق‌تری از آنها را برای مدیران سازمان ایجاد می‌کند. همچنین کانون‌های ارزیابی اثربخش از گستردگی مناسبی نیز برخوردار هستند و می‌توان از آنها برای سنجش هر شایستگی در موقعیت‌های مختلف استفاده کرد که در نهایت به معنای سنجش هر شایستگی در موقعیت‌های متفاوتی است که صورت می‌پذیرد و این امر منجر به پیش‌بینی گسترده‌تر از عملکرد کلی کارکنان سازمان در موقعیت‌های مختلف خواهد شد.
وی عنوان کرد: عوامل متعددی از جمله مدل شایستگی، ابزارهای ارزیابی، عملکرد ارزیاب‌ها، استانداردها، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الگوریتم‌های تحلیلی بر اثربخشی ساختاری کانون‌های ارزیابی اثرگذار هستند. برخی از این عوامل پیش از اجرای کانون ارزیابی، برخی در حین برنامه‌ریزی و اجرا و گروه دیگر پس از اجرای کانون ارزیابی بر اثربخشی آن تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، فرآیند تحقیق و توسعه که به عنوان فعالیت پشتیبان برگزاری کانون‌های ارزیابی اجرا می‌شود باید قبل از برگزاری کانون ارزیابی شروع شده باشد تا امکان استفاده از نتایج آن در قالب مدل شایستگی یا ابزارهای مورد استفاده وجود داشته باشد. از سوی دیگر، الگوریتم‌های تحلیلی، پس از برگزاری کانون و برای تحلیل نتایج مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان، استانداردهای ارزیابی، اثرگذاری مستقیمی بر طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کانون های ارزیابی دارند. از این‌رو، میزان انطباق طراحی‌های صورت پذیرفته با استانداردهای ارزیابی تاثیر مستقیمی بر اثربخشی کانون‌های ارزیابی دارند.
سجاد موحد در خصوص اقدام مثبت و رو به جلو اخیر وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در کشور ما نیز وزارت اقتصاد و دارائی در رویکرد جدید خود استفاده از کانون‌های ارزیابی را به منظور انتخاب مدیران وزارت اقتصاد در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد جدید و توجه ویژه به ارزیابی دقیق پیش از تصدی سمت، می تواند زمینه ساز کمک به حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی در کشور باشد. کیفیت پایین مدیریت و حاکم شدن روابط غیرتخصصی طی سالیان گذشته یکی از دلایل مهم افت محسوس عملکرد شرکت های دولتی و زیان‌ده شدن آنها بود و امید می رود با این تغییر روش در شایسته‌گزینی، به سمتی حرکت کنیم که در سال‌های آینده، مردم و اقتصاد ایران شاهد عملکرد تخصصی‌تر، منضبط‌تر، کارآمدتر و سالم‌تری در حوزه مدیریت اقتصادی باشند.
سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران در پایان گفت: با توجه به در پیش رو بودن فصل مجامع و در دستور کار بودن انتخاب اعضای هیئت مدیره برای شرکت‌ها و نهادهای مختلف، امید می‌2رود با شایسته گزینی و بررسی دقیق متقاضیان ورود به جایگاه های هیئت مدیره و مدیریت عامل توسط نهادهای بالادستی و به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در راستای حفظ منافع عموم سهامداران که حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل می شود برداشته شود و منجر به ارتقای کمی و کیفی سودسازی ناشران در بازار سرمایه و در نتیجه جلب اعتماد عموم مردم برای استفاده از این ظرفیت مهم کشور و رشد تامین مالی از طریق این بازار جهت توسعه و پیشرفت کشور شود.

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

source

توسط ecokhabari