روند‌های صنعت بالادستی نفت و گاز جهان در سال ۲۰۲۲
به گزارش بورس نیوز، فشار‌های فزاینده برای کاهش انتشار کربن و پیوستن موسسات مالی به اتحاد مالی گلاسکو برای دستیابی به هدف «کربن صفر» تامین مالی پروژه‌های بالادستی را با مشکل مواجه کرده است.
در این گزارش به روند‌های موثر بر صنعت بالادستی و خدمات میادین نفتی پرداخته‌ایم.
برای مشاهده گزارش اینجا را کلیک کنید.

source

توسط ecokhabari