سفیر آمریکا در سازمان ملل:
جهان خواهان اقدام در این زمینه (توافق برجام) است و این ایران است که جلوی این تلاش‌ها را گرفته است.
ما توافق کردیم که اگر آنها به عقب برگردند به پایبندی متقابل برگردیم… و این نقطه اصلی ماست. در حال حاضر ما آماده‌ایم و آنها نیستند.

source

توسط ecokhabari