فرابورس+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت فرابورس از بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان خبر داد.
بر اساس این گزارش، بازارگردانی نماد معاملاتی “کرمان” در بازار اول فرابورس انجام خواهد شد.
همچنین، زمان بازارگردانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ انجام خواهد شد.
بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج

source

توسط ecokhabari