هم اکنون تورم در انگلیس به رکورد سی ساله اخیر رسیده است که احتمال می‌رود در ماه‌های آتی این تورم که هم اکنون ۷ درصد است افزایش بیشتری پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر انگلیسی‌ها معتقدند بعد از جنگ روسیه و اوکراین که موجب شد فشارهای اقتصادی ناشی از این جنگ بر آنها اعمال شود وضعیت زندگی آنها به شدت به هم خورده تا جایی که هم شرایط امروز را با ۵۰ سال قبل مقایسه می‌کنند.
مصرف کنندگان انگلیسی معتقدند وضعیت اقتصادی آنها به جای بهبود نزول کرده و انتظار دارند این شرایط ادامه پیدا کند. نکته جالب توجه در این است که برخی از مراکز بین المللی نظر سنجی های ماهانه‌ای داشتند که در این نظر سنجی ها فقط یک اقتصاددان انگلیسی معتقد بود وضعیت اقتصاد انگلستان تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گیرد.
هم اکنون تورم در انگلیس به رکورد سی ساله اخیر رسیده است که احتمال می‌رود در ماه‌های آتی این تورم که هم اکنون ۷ درصد است افزایش بیشتری پیدا کند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari