شرکت زیرمجموعه
به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از لغو پذیرش شرکت مرغ اجداد زربال خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به استناد نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) از شرکت‌های تابعه که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت شده بود، از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف گردیده است.
شرکت زیرمجموعه

source

توسط ecokhabari