سازمان تعاون روستایی باقیمانده میوه های تنظیم بازاری عید را به مزایده گذاشت که بر همین اساس سه هزار تن میوه فقط در تهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران، این سازمان اعلام کرد، مازاد میوه های تنظیم بازاری نوروز ۱۴۰۱ موجود در سردخانه های خود را به مزایده گذاشته است.
این سازمان از تمام متقاضیان دعوت به عمل آورده ظرف مدت سه روز از درج این آگهی که از امروز است، و تا ۴ اردیبهشت، درخواست های خود را در تهران به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر-روبه روی سینمای آفریقا- پلاک ۱۸۱۳- طبقه اول(دبیرخانه کمسیون معاملات) و در سایر استانها به دفتر مدیر سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.
مانده میوه تنظیم بازاری در استان تهران، سیب ۶۹۸ تن و پرتقال تامسون ۲ هزار و ۳۰۷ تن و کل میوه تنظیم بازاری باقیمانده در انبارهای ۲۸ استان کشور، ۱۲ هزار و ۲۵۰ تن است.
جزئیات بیشتر از باقیمانده میوه به تفکیک سایر استان ها در ذیل آمده است.
مزایده باقیمانده میوه های تنظیم بازاری عید
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari