بررسی های معاملات شمش بلوم (150*150)5SP نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان پایان فروردین 1401  مجموعا 236,130 تن از این محصول به ارزش 3,613 میلیارد تومان به فروش رسیده است.
همچنین در پایان فروردین این محصول با میانگین نرخ 15.3 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته 10 درصد رشد داشته است.

source

توسط ecokhabari