ثبت روند نزولی درآمد ماهانه در
به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در گزارش فروردین‌ماه خود مجموع درآمد ماهانه را برابر با ۳۵۲ میلیارد ریال ارائه کرد که تماماً از ارائه خدمات در داخل کشور به‌دست‌آمده و همچنین طی این دوره میزان سرمایه اعلام‌شده “بجهرم” ۲۴،۱۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
ثبت روند نزولی درآمد ماهانه در
بر اساس این گزارش، درآمد ماهانه‌ای که شرکت در فروردین‌ماه توانست از خود بر جای بگذارد، نسبت به ماه گذشته با افت ۱۵ درصدی مواجه شد. همچنین طی این دوره درآمدی شناسایی‌شده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.
ثبت روند نزولی درآمد ماهانه در
طبق صورت مالی منتشرشده در کدال، بیشترین درآمد به ثبت رسیده در این دوره، مربوط به بخش «انرژی الکتریکی» با ۳۰۳ میلیارد ریال بود که ۸۶ درصد از درآمد ماهانه این شرکت دربرگرفته است.
مقدار فروش ماهانه توسعه مولد نیروگاهی جهرم مبلغی بالغ‌بر ۱،۱۲۵،۵۶۳ «مگاوات بر ساعت» اعلام شد که در مقایسه با اسفندماه ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین مجموع مقدار فروش این شرکت از ابتدای سال مالی نسبت به سال گذشته نیز ۳۴ درصد افزایش را به همراه داشت.
از سوی دیگر، بیشترین مقدار فروش ماهانه این شرکت به «آمادگی تولید انرژی الکتریکی» با ۵۷۹،۹۲۸ مگاوات بر ساعت تعلق گرفت که درواقع نسبت به ماه گذشته ۱۳ درصد کاهش فروش ماهانه را ارائه کرده است.

source

توسط ecokhabari