ارز مورد نیاز ۶۶ هزار تن روغن خام وارداتی بخش خصوصی در بنادر کشور از سوی دولت تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنایع روغن نباتی، طی دو ماه اخیر حدود ۷۷ هزار تن انواع روغن خام توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است که از این میزان تمامی ۶۶ هزار تن روغن خام رسوبی در بنادر کشور ارز مورد نیاز خود را از دولت دریافت کرد.
بنابر این گزارش طی سال های اخیر یکی از مشکلات کارخانجات و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که به نظر می رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح کرده است.
گفتنی است تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به موقع قیمت ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه های آتی تامین کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari