سایرا+بورس نیوز
به گزارش بورس نیوز، شرکت ایرانیت از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، واگذاری عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۹۷.۲۸ مترمربع در شهرستان رشت به صورت نقدی یا تهاتر با ملک در تهران و یا مشارکت برگزار، اما با عدم متقاضی مواجه شد.
 

source

توسط ecokhabari