به گزارش بورس نیوز، شرکت سالمین از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به افزایش نرخ آرد گندم از ۴.۱۵۰ ریال به ۱۶۹.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و افزایش دستمزد و مزایا طبق بخشنامه وزارت کار در حدود ۵۷ درصد و برخی از مواد و عوامل بهای تمام شده، نرخ فروش برخی از محصولات در اردیبهشت سال جاری افزایش می‌یابد.

source

توسط ecokhabari