براساس دستور رئیس کل دیوان محاسبات کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در این دیوان تأسیس شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با دستور مهرداد بذرپاش، کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در این نهاد نظارتی آغاز به کار کرد.
این کمیته در راستای وظایف ذاتی و قانونی دیوان محاسبات و نیز، در راستای اجرای جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تشکیل شده است. براساس قانون بودجه سالجاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه‌ نماید.
طبق دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها متشکل از یکی از معاونان، برخی مستشاران و مشاوران بانکی و افراد مجرب، موظف است ظرف مدت ۲ ماه گزارش اولیه و کاملی از اقدامات خود را ارائه کند.
در حکم تشکیل کمیته‌ مذکور، موضوعات ذیل به عنوان کار ویژه مورد تأکید قرار گرفته است:
۱. بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانت‌نامه‌ها
۲. واکاوی عملکرد بانک‌ها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل مورد نظر
۳. پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک‌الوصول
۴. بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه
۵. گزارش اقدامات بانک‌ها نسبت به تحکیم وثیقه‌ها در زمان امهال تسهیلات
گفتنی است، گزارش کمیته پیگیری مطالبات بانک‌های دیوان محاسبات کشور در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari