مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامه‌ای ویرایش ثبت سفارش، بعد از ترخیص کالا را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسپور طی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی و معاون فنی گمرک به مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه ورود کالا به صورت تجاری منوط به اخذ ثبت سفارش بوده و بانک مرکزی و گمرک موظفند مطابق ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صمت اقدام به صدور کد ساتا و اظهار کالا کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، قبل از صدور کد ساتا و اظهار، متقاضی را نسبت به اصلاح ثبت سفارش ملزم کنند، بنابراین هرگونه ویرایش بعد از ترخیص کامل کالا، به دلیل مغایرت اطلاعاتی ثبت سفارش با منشأ ارز و اظهار، از سوی این دفتر قابل پذیرش و اقدام نیست‌.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تمامی مسئولیت ناشی از این امر با بانک مرکزی و گمرک است و از این دو مقام مسئول خواسته که مراتب یاد شده به بانک‌های عامل و گمرکات اجرایی ابلاغ شود تا از انجام هر گونه مکاتبه مشابه و ارجاع متقاضیان به این دفتر جلوگیری شود.
ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش بعد از ترخیص کالا
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari